BUSINESS

公司业务

增值产品

日期 :2014年03月10日 16:54

渠道合作篇  。       渠道分销业务是公司直属核心业务之一。定位于全省渠道的IT硬件产品供应商; 部门业务以联想产品为核心 ,从事桌面信息产品和中低端产品和多种网络机房产品的销售和服务 。

         我们本着“相互平等 ,利益共享;共同努力 ,快速成长”的渠道合作精神 ,经营和发展渠道合作伙伴  。在原有的2到4级市场的基础上 ,今年新增成为联想认可的5-6级分销商。 渠道的重新梳理将作为我们近期的重点工作之一;尽早实现我们的渠道合作伙伴遍及全省各地市县  。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产品篇 。。。。。

 

                                                          联想ThinkServer 产品组