IMAO今尾/支撑/定位销

产品大图
 • IMAO今尾/支撑/定位销
 • IMAO今尾
 • BJ401-06002
 • 日本
 • 45个工作日
 • 支撑 标准支撑,偏心支撑,块状支撑,可调式支撑,按钮状支撑,圆锥状支撑,垫状支撑(螺丝钉),垫状支撑(螺丝帽),支撑销,脚架,定位支撑,定位销,V型块

产品详细介绍

IMAO今尾

垫状支撑(螺丝钉)

BJ811-08010-F,BJ811-12010-F ,BJ811-12015-F,BJ811-16015-F ,BJ811-16020-F,BJ811-08010-R ,BJ811-12010-R,BJ811-12015-R

BJ811-16015-R,BJ811-16020-R,BJ811-08010-S ,BJ811-12010-S,BJ811-12015-S ,BJ811-16015-S,BJ811-16020-S

 

垫状支撑(螺丝帽)

BJ812-08015-F ,BJ812-08025-F,BJ812-12020-F ,BJ812-12025-F ,BJ812-12030-F ,BJ812-12040-F ,BJ812-12050-F,BJ812-08015-R

BJ812-08025-R,BJ812-12020-R ,BJ812-12025-R,BJ812-12030-R ,BJ812-12040-R,BJ812-12050-R,BJ812-08015-S,BJ812-08025-S

BJ812-12020-S ,BJ812-12025-S,BJ812-12030-S,BJ812-12040-S,BJ812-12050-S

 

支撑销

BJ769-06005 ,BJ769-06010,BJ769-08005 ,BJ769-08010,BJ769-08015 ,BJ769-08020,BJ769-10010 ,BJ769-10015 ,BJ769-10020

 

脚架

BJ760-06001,BJ760-06002 ,BJ760-08001 ,BJ760-08002 ,BJ760-10001 ,BJ760-10002 ,BJ760-12001 ,BJ760-12002

 

定位支撑

BJ400-12025 ,BJ400-12050 ,BJ400-12125,BJ400-12075,BJ400-12100 ,BJ400-16050,BJ400-16125,BJ400-16075 ,BJ400-16100

 

定位销

BJ401-04001 ,BJ401-04002 ,BJ401-06001 ,BJ401-06002,BJ401-06003,BJ401-06004,BJ401-10001,BJ401-10002,BJ401-10003

BJ401-10004  ,BJ401-12001 ,BJ401-12002,BJ401-12003 ,BJ401-12004

 

V形块

BJ440-08032 ,BJ440-08040

 

V形块

BJ440-12063 ,BJ440-12075 ,BJ440-16063,BJ440-16075