IMAO今尾/螺栓&螺母/十字形旋钮

产品大图
 • IMAO今尾/螺栓&螺母/十字形旋钮
 • IMAO今尾
 • CK100R
 • 日本
 • 45个工作日
 • 螺栓&螺母 扭距固定旋钮,带钢球螺栓,万向垫头,推力螺栓,支撑螺栓,全螺纹螺栓,双头螺栓,带推力垫螺栓,压板支撑,T形螺栓,T形螺母,菱形T形螺母 凸缘螺母(附带球面垫圈),凸缘螺母(平底型),凸缘螺母(球面型),连接螺母,滚花螺母,滚花螺母,滚花螺母,快速紧固螺母,手柄旋钮,滚花拇指旋钮 十字形旋钮,棒操作型旋钮,四分之一旋转螺丝,半旋转螺丝,铰链螺栓,铰链支撑

产品详细介绍

IMAO今尾

 

螺栓&螺母 

扭距固定旋钮

CTK48-5-2BK,CTK48-5-2OG,CTK48-5-3BK,CTK48-5-3OG,CTK48-6-2BK,CTK48-6-2OG,CTK48-6-3BK,CTK48-6-3OG,CTK48-5X10-2BK

CTK48-5X10-2OG,CTK48-5X10-3BK,CTK48-5X10-3OG,CTK48-5X16-2BK,CTK48-5X16-2OG,CTK48-5X16-3BK,CTK48-5X16-3OG

CTK48-6X16-2BK,CTK48-6X16-2OG,CTK48-6X16-3BK,CTK48-6X16-3OG,CTK48-6X25-2BK,CTK48-6X25-2OG,CTK48-6X25-3BK,CTK48-6X25-3OG

 

带钢球螺栓

BJ730-06009 ,BJ730-08012 ,BJ730-10016,BJ730-12020 ,BJ730-16025 ,BJ730-06113 ,

BJ730-08113 ,BJ730-10118 ,BJ730-12118 ,BJ730-16127,BJ730-20127,BJ730-20032

 

万向垫头

BJ731-08017,BJ731-10022 ,BJ731-12025 ,BJ731-16033 ,BJ731-20025 ,BJ731-08017-SUS ,BJ731-10022-SUS ,BJ731-12025-SUS

 

推力螺栓

BJ732-06025 ,BJ732-06035 ,BJ732-06045,BJ732-08030,BJ732-08040 ,BJ732-08050,BJ732-10040

BJ732-10050 ,BJ732-10060 ,BJ732-12050 ,BJ732-12060,BJ732-12070 ,BJ732-16055 ,BJ732-16065

BJ732-16075 ,BJ732-20060 ,BJ732-20075,BJ732-20090 ,BJ732-24060,BJ732-24080 ,BJ732-24100

BJ732-06025-SUS ,BJ732-06035-SUS ,BJ732-06045-SUS ,BJ732-08030-SUS,BJ732-08040-SUS,BJ732-08050-SUS

BJ732-10040-SUS,BJ732-10050-SUS ,BJ732-10060-SUS,BJ732-12050-SUS ,BJ732-12060-SUS,BJ732-12070-SUS

 

支撑螺栓

BJ734-08011,BJ734-08001 ,BJ734-08002 ,BJ734-10011,BJ734-10001 ,BJ734-10002,BJ734-20011

BJ734-12011,BJ734-12001 ,BJ734-12002,BJ734-16011 ,BJ734-16001,BJ734-16002,BJ734-20001

 

全螺纹螺栓

BJ830-10320,BJ830-10490 ,BJ830-10010 ,BJ830-12320 ,BJ830-12490 ,BJ830-12010 ,BJ830-16320

BJ830-16490 ,BJ830-16010,BJ830-20320,BJ830-20490,BJ830-20010,BJ830-24320 ,BJ830-24490

BJ830-24010 ,BJ830-08230-SUS ,BJ830-08320-SUS ,BJ830-08490-SUS ,BJ830-10320-SUS ,BJ830-10490-SUS

BJ830-10010-SUS,BJ830-12320-SUS ,BJ830-12490-SUS,BJ830-12010-SUS ,BJ830-10990,BJ830-12990

BJ830-16990 ,BJ830-20990 ,BJ830-24990,BJ830-10990-SUS ,BJ830-12990-SUS

 

双头螺栓

BJ745-08050 ,BJ745-08063,BJ745-08080 ,BJ745-08100,BJ745-08125 ,BJ745-08160 ,BJ745-10050

BJ745-10063 ,BJ745-10080,BJ745-10100,BJ745-10125,BJ745-10160,BJ745-10200 ,BJ745-12050

BJ745-12063,BJ745-12080,BJ745-12100 ,BJ745-12125,BJ745-12160,BJ745-12200,BJ745-16063

BJ745-16080 ,BJ745-16100,BJ745-16125 ,BJ745-16160,BJ745-16200,BJ745-16250 ,BJ745-16315

BJ745-16400 ,BJ745-16500

 

带推力垫螺栓

BJ746-06001,BJ746-06002,BJ746-08001,BJ746-08002 ,BJ746-08003 ,BJ746-10001 ,BJ746-10002

BJ746-10003 ,BJ746-12001 ,BJ746-12002,BJ746-12003,BJ746-12004 ,BJ746-16001 ,BJ746-16002

BJ746-16003 ,BJ746-16004 ,BJ746-20001 ,BJ746-20002 ,BJ746-20003 ,BJ746-06001-SUS,BJ746-06002-SUS

BJ746-08001-SUS,BJ746-08002-SUS,BJ746-08003-SUS ,BJ746-10001-SUS,BJ746-10002-SUS,BJ746-10003-SUS

BJ746-12001-SUS,BJ746-12002-SUS ,BJ746-12003-SUS ,

 

 

压板支撑

BJ747-06001,BJ747-08001 ,BJ747-10001 ,BJ747-12001 ,BJ747-16001 ,BJ747-20001,BJ747-24001

 

T形螺栓

BJ755-14050  ,BJ755-14063,BJ755-14080,BJ755-14100 ,BJ755-14125,BJ755-14160,BJ755-14200

BJ755-18063 ,BJ755-18080 ,BJ755-18100 ,BJ755-18125 ,BJ755-18160 ,BJ755-18200 ,BJ755-18250

BJ755-22080,BJ755-22100 ,BJ755-22125 ,BJ755-22160,BJ755-22200 ,BJ755-22250,BJ755-22315

BJ755-24100,BJ755-24125,BJ755-24160 ,BJ755-24200 ,BJ755-24250 ,BJ755-24315,BJ755-24400

BJ755-28100,BJ755-28125 ,BJ755-28160 ,BJ755-28200 ,BJ755-28250,BJ755-28315,BJ755-28400

 

T形螺母

BJ749-08010 ,BJ749-10012 ,BJ749-12014  ,BJ749-16018 ,BJ749-20022 ,BJ749-24028

BJ749-06010,BJ749-08012,BJ749-10014,BJ749-12018

 

菱形T形螺母

BJ756-08010,BJ756-10012 ,BJ756-12014 ,BJ756-16018,BJ756-20022 ,BJ756-24028

 

凸缘螺母(附带球面垫圈)

BJ739-06001 ,BJ739-08001,BJ739-10001,BJ739-12001,BJ739-16001 ,BJ739-20001

BJ739-06001-SUS ,BJ739-08001-SUS,BJ739-10001-SUS ,BJ739-12001-SUS

 

凸缘螺母(平底型)

BJ740-06001 ,BJ740-08001 ,BJ740-10001,BJ740-12001 ,BJ740-16001,BJ740-20001,BJ740-24001

BJ740-06001-SUS,BJ740-08001-SUS ,BJ740-10001-SUS ,BJ740-12001-SUS

 

凸缘螺母(球面型)

BJ741-06011 ,BJ741-08011 ,BJ741-10011 ,BJ741-12011 ,BJ741-16011 ,BJ741-20011

 

连接螺母

BJ744-06001 ,BJ744-08001 ,BJ744-10001 ,BJ744-12001 ,BJ744-16001 ,BJ744-20001

BJ744-24001 ,BJ744-06001-SUS,BJ744-08001-SUS ,BJ744-10001-SUS ,BJ744-12001-SUS

 

滚花螺母

BJ750-05001N ,BJ750-06001N ,BJ750-08001N ,BJ750-10001N,BJ750-12001N,BJ750-05101N,BJ750-06101N

BJ750-08101N,BJ750-10101N,BJ750-12101N,BJ750-05201N ,BJ750-06201N ,BJ750-08201N ,BJ750-10201N

BJ750-12201N

 

滚花螺母

BJ753-04001,BJ753-05001 ,BJ753-06001,BJ753-08001 ,BJ753-10001,BJ753-12001

 

滚花螺母

BJ754-06001 ,BJ754-08001,BJ754-10001,BJ754-12001,BJ754-16001

 

快速紧固螺母

BJ757-05001,BJ757-06001,BJ757-08001 ,BJ757-10001 ,BJ757-12001

 

手柄旋钮

HK1 ,HK2 ,HK3 ,HK4,HK5

 

滚花拇指旋钮

TKN4SL-SUS,TKN5SL-SUS,TKN6SL-SUS ,TKN8SL-SUS,TKN10SL-SUS ,TKN12SL-SUS

 

十字形旋钮

CK40C ,CK40R ,CK40T,CK50C ,CK50R,CK50T ,CK63C,CK63R ,CK63T ,CK80C,CK80R ,

CK80T,CK100C,CK100R,CK100T

 

棒操作型旋钮

BK50C ,BK50X12R ,BK50X12T,BK50X16R ,BK50X16T ,BK63C,BK63X12R ,BK63X12T

BK63X16R ,BK63X16T ,BK90C,BK90X20R,BK90X20T ,BK90X24R,BK90X24T

 

四分之一旋转螺丝

BJ780-05001,BJ780-06001,BJ780-08001,BJ780-10001,BJ780-12001

 

半旋转螺丝

BJ781-05001 ,BJ781-06001 ,BJ781-08001 ,BJ781-10001

 

铰链螺栓

BJ761-06001N ,BJ761-06002N ,BJ761-08001N ,BJ761-08002N ,BJ761-08011N ,BJ761-10001N ,BJ761-10002N

BJ761-10011N,BJ761-12001N ,BJ761-12002N ,BJ761-12003N,BJ761-12011N ,BJ761-16001N ,BJ761-16002N

BJ761-16011N,BJ761-20001N,BJ761-20002N ,BJ761-20011N ,BJ761-06002A ,BJ761-08001A,BJ761-08002A

BJ761-10001A ,BJ761-10002A,BJ761-12001A,BJ761-12003A ,BJ761-16011A ,BJ761-16002A,BJ761-20011A

BJ761-20002A

 

铰链支撑

BJ762-05001,BJ762-06001,BJ762-08001,BJ762-10001 ,BJ762-12001 ,BJ762-16001 ,BJ762-20001