IMAO今尾/支撑/定位销

产品大图
  • IMAO今尾/支撑/定位销
  • IMAO今尾
  • BJ401-06002
  • 日本
  • 45个工作日
  • 支撑 标准支撑,偏心支撑,块状支撑,可调式支撑,按钮状支撑,圆锥状支撑,垫状支撑(螺丝钉),垫状支撑(螺丝帽),支撑销,脚架,定位支撑,定位销,V型块

产品详细介绍

IMAO今尾

垫状支撑(螺丝钉)

BJ811-08010-F ,BJ811-12010-F ,BJ811-12015-F,BJ811-16015-F,BJ811-16020-F,BJ811-08010-R,BJ811-12010-R,BJ811-12015-R

BJ811-16015-R ,BJ811-16020-R,BJ811-08010-S ,BJ811-12010-S ,BJ811-12015-S,BJ811-16015-S,BJ811-16020-S

 

垫状支撑(螺丝帽)

BJ812-08015-F ,BJ812-08025-F,BJ812-12020-F,BJ812-12025-F,BJ812-12030-F,BJ812-12040-F ,BJ812-12050-F ,BJ812-08015-R

BJ812-08025-R,BJ812-12020-R ,BJ812-12025-R,BJ812-12030-R  ,BJ812-12040-R ,BJ812-12050-R ,BJ812-08015-S ,BJ812-08025-S

BJ812-12020-S ,BJ812-12025-S ,BJ812-12030-S,BJ812-12040-S ,BJ812-12050-S

 

支撑销

BJ769-06005,BJ769-06010,BJ769-08005 ,BJ769-08010,BJ769-08015 ,BJ769-08020 ,BJ769-10010,BJ769-10015,BJ769-10020

 

脚架

BJ760-06001 ,BJ760-06002 ,BJ760-08001,BJ760-08002,BJ760-10001 ,BJ760-10002 ,BJ760-12001 ,BJ760-12002

 

定位支撑

BJ400-12025   ,BJ400-12050 ,BJ400-12125 ,BJ400-12075 ,BJ400-12100,BJ400-16050 ,BJ400-16125 ,BJ400-16075 ,BJ400-16100

 

定位销

BJ401-04001,BJ401-04002 ,BJ401-06001 ,BJ401-06002,BJ401-06003,BJ401-06004,BJ401-10001 ,BJ401-10002 ,BJ401-10003

BJ401-10004 ,BJ401-12001  ,BJ401-12002 ,BJ401-12003  ,BJ401-12004

 

V形块

BJ440-08032,BJ440-08040

 

V形块

BJ440-12063,BJ440-12075 ,BJ440-16063 ,BJ440-16075